top of page
"Tersine Mühendislik (Reverse Engineering)" konusunda Sürdürülebilir Toplam kalite yönetiminin öncülerinden...
METCO İnşaat ve Dış Ticaret Şti.,İnşaat projelerinin ve sistemlerinin her aşamasında bulunan detay çözümler için on yılların verdiği deneyim, birikim ve malzeme/ekipman bilgisi ile yatırımcının maliyetlerinde göreceli tasarruflar getirerek yatırımın geri dönüşünde ciddi avantajlar sağlamıştır. Bu amaçla 1986 senesinden beri dünyadaki yenilikçi ürünleri ve sistemleri ülkemize uygulanabilirlik ve yerli üretime zarar vermeyecek şekilde transferlerini yapmış, ülkemizde üretimi başlayınca da; daha yeni ürün ve sistemleri ülkemize kazandırmak için yeni arayış ve faaliyetlere yönelmiştir.
bottom of page